Asociația Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botoșani

Obiective:

  1. Creșterea competitivității sectorului Bioeconomie din arealul Suceava-Botoșani, inclusiv a componentei de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare;
  2. Dezvoltarea și consolidarea colaborării dintre agenții economici, mediul de cercetare și instituțiile publice cu atribuții în domeniul Bioeconomie;
  3. Promovarea și susținerea intereselor comune ale sectorului Bioeconomie din regiune în relația cu statul român și instituțiile europene precum și cu mediul economic la nivel național și internațional;
  4. Sprijinirea antreprenoriatului și a întreprinderilor mici și mijlocii ce activează în domeniul Bioeconomie, inclusiv prin crearea și modernizarea unor facilități pentru dezvoltarea afacerilor;
  5. Inițierea și susținerea de proiecte de investiții co-finanțate din fonduri nerambursabile, având drept grup țintă producătorii din regiune ce activează în sectorul bioeconomiei, siguranței alimentară a populației și protecției mediului.
  6. Atragerea de surse pentru dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare și înlesnirea accesului la diferite surse de finanțare;
  7. Promovarea integrată și marketingul produselor din sectorul alimentar, pe plan local, național și internațional;
  8. Susținerea formelor asociative dintre producătorii de materie primă, procesatori, ambalatori și comercianți, în scopul utilizării eficiente a resurselor existente și a creșterii numărului de furnizori și clienți ai membrilor clusterului;
  9. Dezvoltarea unui cadru educațional favorabil pregătirii superioare și continue a specialiștilor în domeniul bioeconomiei; 
  10. Atragerea de specialiști în domeniul bioeconomiei prin promovarea activă a oportunităților existente în arealul Suceava-Botoșani și prin acordarea de facilități, inclusiv de cazare temporară a acestora;
  11. Cooperarea cu rețele similare din țară și din străinătate, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin statut.
  12. Desfășurarea de măsuri active de recuperare a deșeurilor biodegradabile din regiune;
  13. Asigurarea protecției mediului și a siguranței alimentare a populației în aria de activitate a clusterului;
  14. Acordarea de asistență, prin specialiști, consultanți și experți care fac parte din cluster, membrilor interesați să pregătească și să promoveze proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, în vederea retehnologizării și modernizării infrastructurii de producție, cercetare și, în special, inovare;
  15. Susținerea investițiilor pentru dezvoltarea de noi facilități de cercetare-dezvoltare comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților de cercetare-dezvoltare existente (departamente/ centre/ laboratoare de cercetare în domeniul bioeconomiei);
  16. Susținerea inovării în cluster respectiv obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin organizației clusterului;
  17. Promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate;
  18. Gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;
  19. Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterului (animarea și promovarea clusterului, organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională);
  20. Aderarea la diverse asociații de profil, în vederea realizării obiectivelor pentru care a fost creată asociația;
  21. Crearea unor facilități pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul bioeconomic prin înființarea unui centru de expoziții și a dezvoltării capacităților de promovare si marketing, inclusiv prin accesarea de fonduri nerambursabile;
  22. Organizarea de evenimente locale, regionale, naționale și internaționale de promovare a actorilor relevanți si a rezultatelor activității acestora precum si a clusterului.

Hartă Campus USV!

harta campus ×
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie
 1. Locatie
 2. Locatie
 3. Locatie
 4. Locatie
 5. Locatie
 6. Locatie
 7. Locatie
 8. Locatie
 9. Locatie